certArchive
header-autorizatii
header-autorizatii

Servicii de eliberare a adeverințelor

Angajații sau foștii angajati ai societăților comerciale a căror arhivă de documente este administrată de certSIGN pot solicita eliberarea adeverințelor care să le ateste vechimea, sporurile și grupa de muncă.

  • Lufin Construct SRL
  • Alpine Romania SA
  • Panfoods Romania SRL
Documente necesare eliberării adeverințelor
  • Copie după cartea de identitate
  • Copie după carnetul de muncă
  • Cerere scrisă (detalii care trebuie incluse in cerere: denumirea societății la care ați lucrat, perioada, funcția deținută, tipul adeverinței – de vechime, sporuri sau grupă, număr de telefon la care puteți fi contactat și adrea la care se va trimite adeverința)
Vă rugăm să trimiteți solicitările dumnevoastră la adresa arhivare@certsign.ro
Tarife
Tip document Preț (lei)
Eliberare a documentelor în original 30
Eliberare a certificatului de sporuri:
a) pentru solicitări ce privesc certificarea pe o perioadă de 1-5 ani 125
b) pentru solicitări ce privesc certificarea pe o perioadă de 6-10 ani 175
c) pentru solicitări ce privesc certificarea pe o perioadă de peste 10 ani 225
Eliberare a certificatului de grupă:
a) pentru solicitări ce privesc certificarea pe o perioadă de 1-5 ani 80
b) pentru solicitări ce privesc certificarea pe o perioadă de 6-10 ani 120
c) pentru solicitări ce privesc certificarea pe o perioadă de peste 10 ani 160
Eliberare a certificatului de venituri
a) pentru solicitări ce privesc certificarea pe o perioadă de 1-5 ani 140
b) pentru solicitări ce privesc certificarea pe o perioadă de 6-10 ani 230
c)pentru solicitări ce privesc certificarea pe o perioadă de peste 10 ani 300
Activitatea de cercetare pentru eliberarea de copii și extrase de pe documentele deținute, altele decât certificatele 8 lei/pagina
Activitatea de eliberare a copiilor, extraselor de pe documente (xerografiere sau imprimare), altele decât certificatele 2 lei/pagina
certArchive