certArchive
arhivare electronica documente
arhivare electronica documente

Arhivare electronică

Mediul de afaceri modern este din ce în ce mai legat de documentele electronice. Astăzi, peste 77% din documentele de afaceri sunt generate și gestionate în format electronic. Având în vedere aceste cifre, arhivarea documentelor electronice nu mai este doar o opțiune, ci o necesitate. Dar nu orice tip de arhivă digitală conferă valoare legală documentelor dumneavostră.

Serviciul eArhivare asigură valoarea legală a documentelor electronice de orice fel.

În conformitate cu prevederile Legii nr.135/2007 privind arhivarea electronică, documentele electronice dobândesc valoare legală dacă întrunesc cumulativ următoarele condiții:

  • Atât administratorul arhivei electronice, cât și centrul de date trebuie să fi parcurs cu succes procedura de autorizare a Ministerului pentru Societatea Informațională (MSI) pentru astfel de operațiuni
  • Documentele arhivate trebuie semnate electronic, utilizând un certificat calificat valabil atât de către titularul dreptului de dispoziție asupra documentelor (proprietarul/emitentul documentului, care are dreptul de a stabili și modifica regimul de acces la document), cât și de administratorul arhivei electronice.

Serviciul de arhivare electronică cu valoare legală reduce cu peste 70% costurile asociate tipăririi, transmiterii și păstrării documentelor pe termen lung, asigurând totodată siguranță deplină și acces oricând și de oriunde la documentele arhivate.

certArchive