certArchive
Condiții de păstrare a arhivei de documente
Condiții de păstrare a arhivei de documente

Condiții de păstrare a arhivei de documente

Potrivit art. 12 din Legea Arhivelor Naționale, documentele trebuie păstrate în spații special amenajate pentru arhivă, asigurându-le împotriva distrugerii, degradării, sustragerii sau comercializării în alte condiții decât cele prevăzute de lege.

Depozitele de arhivă trebuie dotate, în funcție de formatul și de suportul documentelor, cu mijloace adecvate de păstrare și de protejare a acestora, precum și cu mijloace, instalații și sisteme de prevenire și stingere a incendiilor.

Referitor la eliminarea din arhivă a documentelor al căror termen legal de păstrare a expirat, art. 57 din OMEF 3512/2008 face următoarea precizare: „eliminarea documentelor trebuie efectuată de o comisie, sub conducerea administratorului sau a ordonatorului de credite, după caz. În această situație se întocmește un proces-verbal și se consemnează scăderea documentelor eliminate din Registrul de evidență al arhivei”.

certARCHIVE oferă servicii de distrugere securizată a documentelor al căror termen legal de păstrare s-a încheiat, conform prevederilor legale atât la sediul clienților, cât și în cadrul centrului de arhivare a documentelor certARCHIVE.

certArchive